محصولات

ابنما
الا چیق و پرگولا
فلاورباکس
پوشش کف
سفارشی
دیوار سبز
سایر محصولات

پروژه های چکاد بام

بام سبز
تراس سبز
معماری داخلی سبز
محوطه سبز
دیوار سبز
باغچه
کانکس

همایش و نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی معماری و فناوری نوین ساختمان
نمایشگاه تخصیصی صنعت ساختمان -کرمانشاه
نمایشگاه بین المللی میدکس تهران
نمایشگاه تخصیصی صنعت ساختمان (مشهد)
نمایشگاه گل و گیاه (تهران)
همایش صنعت ساختمان

پروژه های جدید

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title