-->

مسکن یکی از مهمترین ساخته های بشر و برطرف کننده نیاز او به پناهگاه می باشد. اگر بتوان در شهرها علاوه بر رفع این نیاز، به نیازهای دیگر انسان نظیر نور خورشید، هوای پاکیزه و سلامت جسم و روان، توجه داشت می توان بسیاری از مشکلات ناشی از زندگی شهری و دور بودن از طبیعت را از زندگی شهری زدود. امروزه کمبود زمین و قیمت بالای آن در شهرهای بزرگ، ایجاد فضاهای سبز را با مشکلاتی مواجه نموده است اما از آنجاییکه گیاهان نقشی اساسی در تصفیه هوا، حفظ منابع، کاهش دمای محیط و علاوه بر اینها، نقش انکار ناپذیری در آرامش بخشی به انسان و ارضای حس زیبایی شناسانه ایفا می کنند منجر به ابداع بام سبز گردید که یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن می توان در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری بهره برد. آوردن گیاهان به بام یعنی ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمه عمومی (مشاع) برای ساکنین یک ساختمان را می توان راهی برای نیل به هدف دوستی با طبیعت در زندگی مدرن شهری عنوان کرد که می تواند منجر به ارتقای کیفیت زندگی (یعنی احساس رضایت از محیط)  گردد.

بخشی از شرکت چکاد نواندیشان طرح با عنوان شرکت چکاد بام این افتخار را دارد که با احراز گواهینامه های صلاحیت دولتی برای اولین بار در ایران نسبت به ابداع، طراحی و اجرای ایده چکاد بام  اقدام نماید.

چکاد بام، بام سبز طراحی شده با استفاده از اجزای مدولار است که در فضاهای بلا استفاده ای از ساختمان نظیر پشت بام ها همسو با تکنولوژی مدرن و همخوان با ارزش های زیباشناسی، اجتماعی و فرهنگ ایرانی می تواند در شرایط زیست محیطی اکنون فضای سبز از دست رفته شهری را زنده و موجبات پایداری محیط، بهبود سلامت روانی و جسمی ساکنین و افزایش کیفیت زندگی گردد.